Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh rozpočtového výhledu 2020-2024

26.11.2018 12:24

Návrh rozpočtu na rok 2019 - zde.

FIN výkaz (stav k 19.11.2018) - zde

Návrh rozpočtového výhledu 2020-2024 - zde.