Informace o nás

Účelem Svazku je vytvoření a další zlepšování technických a organizačních podmínek pro odvádění a čištění odpadních vod z členských obcí.


Majetek Svazku obce

  • Hlavní společná stoka
  • ČOV Hamr

 

 

Do 31.12.2016 vlastnil svazek obcí ještě navíc:

  • kanalizační stoku Staňkov
  • kanalizační stoku Chlum u Třeboně - Vinohrady
  • kanalizační stoku Chlum u Třeboně - Chalupy.

Od 1.1.2017 byly tyto kanalizační stoky bezúplatně převedeny na členské obce svazku - Staňkov a Chlum u Třeboně.

Historie Svazku obcí

Svazek obcí byl založen 27. 7. 1999