Úřední deska


Účetní závěrka roku 2016:

- zápis ze zasedání valné hromady - schválení účetní závěrky 2016 - ze dne 21.6.2017

- závěrečný účet k 31.12.2016

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2016 

- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

- Fin 2 - 12 k 31.12.2016

- Rozvaha k 31.12.2016

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn 17.května 2017

- Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2018
Smlouva o dílo - obnova a úprava aeračního systému na ČOV Hamr firmou ČEVAK a. s.
Výpočet ceny za odvážení a čištění odpadních vod za rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněný dne 16.11.2016


Koncesní řízení: Nabídka provozování vodohospodářského majetku Svazku obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr , dodatek o prodloužení lhůty podání do 08.08.2016 do 9:00
Účetní závěrka roku 2015:

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2015

- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015

- Fin 2 - 12 k 31.12.2015

- Rozvaha k 31.12.2015

- Závěrečný účet za rok 2015


Výroční zpráva-vyhodnocení kalkulace za rok 2015.pdf


Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněný 16.11.2015Rozpočtové výhledy: 2015-2019, 2016-2020, 2017-2021,
 

Zápisy ze zasedání představenstva a Valné hromady S.O.:

21.června 2017

15.května 2017

27. března 2017

1. února 2017

2. ledna 2017

21. prosince 2016

14. listopadu 2016

22. srpna 2016

8. června 2016

16. května 2016

19. dubna 2016

25. února 2016

7. prosince 2015

22. listopad 2015

14. října 2015

22. června 2015

29. dubna 2015

2. března 2015

15. prosince 2014