Účetní závěrka roku

Účetní závěrka roku 2017:

- zápis ze zasedání valné hromady ze dne 27.6.2018 - schválení účetní závěrky

- návrh závěrečného účtu k 31.12.2017 - projednán na zasedání Valné hromady dne 23.5.2018, zveřejněn  23.5.2018

- závěrečný účet k 31.12.2017 - zveřejněn dne 27.6.2018, schválen na zasedání Valné hromady dne 27.6.2018

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2017 -projednána na zasedání Valné hromady dne 23.5.2018, zveřejněna 23.5.2018

- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 - zveřejněn 18.1.2018

- Fin 2 - 12 k 31.12.2017 - zveřejněn 18.1.2018

Rozvaha k 31. 12. 2017 - zveřejněn 18.1.2018

Hodnotící zpráva za rok 2017 - zveřejněna 5.2.2018

 

Účetní závěrka roku 2016:

- zápis ze zasedání valné hromady - schválení účetní závěrky 2016 - ze dne 21.6.2017

- závěrečný účet k 31.12.2016

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2016 

- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

- Fin 2 - 12 k 31.12.2016

- Rozvaha k 31.12.2016

- Návrh závěrečného účtu - zveřejněn 17.května 2017