Účetní závěrka roku

Účetní závěrka roku 2017:

- zápis ze zasedání valné hromady

- návrh závěrečného účtu k 31.12.2017

- závěrečný účet k 31.12.2017

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2017

- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017

- Fin 2 - 12 k 31.12.2017

Rozvaha k 31. 12. 2017

Hodnotící zpráva za rok 2017

 

Účetní závěrka roku 2016:

- zápis ze zasedání valné hromady - schválení účetní závěrky 2016 - ze dne 21.6.2017

- závěrečný účet k 31.12.2016

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2016 

- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

- Fin 2 - 12 k 31.12.2016

- Rozvaha k 31.12.2016

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn 17.května 2017