Účetní závěrka roku

Účetní závěrka roku 2018:

  - zápis ze zasedání valné hromady ze dne 5.6.2019  - schválení účetní závěrky

- návrh závěrečného účtu k 31.12.2018 - projednán na zasedání Valné hromady dne 27.3.2019, zveřejněn  dne 1.4.2019

- závěrený účet k 31.12.2018 - zveřejněn dne 6.6.2019, schválen na zasedání Valné hromady dne 5.6.2019

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2018 -projednána na zasedání Valné hromady dne 27.3.2019, zveřejněna dne 1.4.2019.

 - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018 - zveřejněn dne 1.4.2019

- FIN 2-12 k 31.12.2018 - zveřejněn dne 1.4.2019

- Rozvaha k 31.12.2018 - zveřejněna dne 1.4.2019

- Hodnodící zpráva za rok 2018 - zveřejněna dne ..........

 

 

Účetní závěrka roku 2017:

- zápis ze zasedání valné hromady ze dne 27.6.2018 - schválení účetní závěrky

- návrh závěrečného účtu k 31.12.2017 - projednán na zasedání Valné hromady dne 23.5.2018, zveřejněn  23.5.2018

- závěrečný účet k 31.12.2017 - zveřejněn dne 27.6.2018, schválen na zasedání Valné hromady dne 27.6.2018

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2017 -projednána na zasedání Valné hromady dne 23.5.2018, zveřejněna 23.5.2018

- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 - zveřejněn 18.1.2018

- Fin 2 - 12 k 31.12.2017 - zveřejněn 18.1.2018

Rozvaha k 31. 12. 2017 - zveřejněn 18.1.2018

Hodnotící zpráva za rok 2017 - zveřejněna 5.2.2018

 

Účetní závěrka roku 2016:

- zápis ze zasedání valné hromady - schválení účetní závěrky 2016 - ze dne 21.6.2017

- závěrečný účet k 31.12.2016

- zpráva auditora - přezkum hospodaření za rok 2016 

- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

- Fin 2 - 12 k 31.12.2016

- Rozvaha k 31.12.2016

- Návrh závěrečného účtu - zveřejněn 17.května 2017