Rozpočet a rozpočtová opatření

Rok 2019:

Rozpočtové opatření 1/2019 - schváleno 30.4.2019 předsedou Svazku obcí p. Oldřichem Němcem, vyvěšeno: 30.4.2019, informováni členové Svazku na zasedání  5.6.2019.

Rozpočet na rok 2019 - zveřejněn 17.12.2018, schválen na zasedání Valné hromady Svazku obcí dne 14.12.2018

Rozpočtový výhled na roky 2020-2024 - zveřejněn 17.12.2018,  schválen na zasedání Valné hromady Svazku obcí dne 14.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 , FIN (stav k 19.11.2018) - zveřejněn 26.11.2018, 19.11.2018 projednán na zasedání představenství Svazku obcí

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2020-2024 - zveřejněn 26.11.2018, 19.11.2018 projednán na zasedání představenství Svazku obcí

 

 

Rok 2018:

Rozpočtové opatření 1/2018 - schváleno 31.12.2018 předsedou Svazku obcí p. Oldřichem Němcem, vyvěšeno: 6.1.2019, informováni členové Svazku na zasedání 16.1.2019.

Rozpočet na rok 2018 - zveřejněn 11.12.2017, schválen na zasedání Valné hromady Svazku obcí dne 11.12.2017

Rozpočtový výhled na roky 2019-2023 - zveřejněn 11.12.2017,  schválen na zasedání Valné hromady Svazku obcí dne 11.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 - zveřejněn 8.11.2017, projednáno na zasedání Valné hromady Svazku obcí

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2023 - zveřejněn 8.11.2017, projednáno na zasedání Valné hromady Svazku obcí

 

 

 

Rok 2017:

 

Schálený rozpočet na rok 2017- návrh zveřejněn dne 16.11.2017, rozpočet schválen 21.12.2017 na zasedání Valné hromady Svazku obcí.

 

Rozpočtové opatření 1/2017 - vyvěšeno dne 4.10.2017, schváleno Valnou hromadou dne: 4.10.2017.

Rozpočtové opatření 2/2017 - vyvěšeno dne 15.12.2017, schváleno Valnou hromadou dne 11.12.2017

 

Rozpočtový výhled na rok 2018-2022 zveřejněn dne 21.12.2016, schválen Valnou hromadou dne: 21.12.2016