Rozpočet a rozpočtová opatření

Rok 2018:


Rozpočet na rok 2018 - zveřejněn 11.12.2017, schválen na zasedání Valné hromady Svazku obcí dne 11.12.2017

Rozpočtový výhled na roky 2019-2023 - zveřejněn 11.12.2017,  schválen na zasedání Valné hromady Svazku obcí dne 11.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 - zveřejněn 8.11.2017, projednáno na zasedání Valné hromady Svazku obcí

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2023 - zveřejněn 8.11.2017, projednáno na zasedání Valné hromady Svazku obcí
Rok 2017:


Schálený rozpočet na rok 2017- návrh zveřejněn dne 16.11.2017, rozpočet schválen 21.12.2017 na zasedání Valné hromady Svazku obcí.


Rozpočtové opatření 1/2017 - vyvěšeno dne 4.10.2017, schváleno Valnou hromadou dne: 4.10.2017.

Rozpočtové opatření 2/2017 - schváleno Valnou hromadou dne 11.12.2017


Rozpočtový výhled na rok 2018