Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obcí

27.03.2017 15:00

Program:

1) Zahájení předsedou Svazku obcí p. Ing. Petrem Kolezsarem

2) Zpráva provozovatele od poslední valné hromady

3) Výběr z technologických a cenových nabídek na obnovu aeračních elementů na ČOV v Hamru

4) Projednání a schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2017

5) Informace o instalaci 2 kusů vrátku na ČOV v Hamru a zařazení do evidence

6) Chybějící revize na technických zařízeních

7) Kontrola usnesení z poslední valné hromady

8) Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi Svazkem obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr a obcemi Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr (vzít s sebou schválení dohod na
obcích)

9) Návrh firmy RVS na řešení ztráty z provozování za rok 2016

10) Různé, diskuze, závěr.