Rozpočet a rozpočtová opatření


Rok 2017:


Schálený rozpočet - návrh zveřejněn dne 16.11.2017, rozpočet schválen 21.12.2017.


Rozpočtové opatření 1/2017 - schváleno Valnou hromadou dne: 4.10.2017.


Rozpočtový výled na rok 2018